dobry syr logo

FLASH INFO

NOVINKA v našej ponuke.
Horské zrejúce syry HORAL
v predaji už od apríla 2013.

Vyskúšajte všetky významné rozdiely v chuti syrov HORAL v závislosti od doby zrenia.

Na požiadanie Vám radi poskytneme ďalšie informácie aj ponukový list našich kravských a ovčích zrejúcich syrov HORAL.

O nás

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
VÝHODNÁ
v súčasnosti hospodári na výmere 1 279,62 ha, z čoho je 310,37 ha ornej pôdy, 963,45 ha lúk a 5,8 ha ovocných sadov.

Hlavným výrobným programom družstva je živočíšna výroba zameraná na chov hovädzieho dobytka, predovš
etkým kráv. V živočíšnej výrobe sa venujeme aj chovu oviec plemena zošľachtená valaška.

ŽIVOČÍŠNA VÝROBA
V živočíšnej výrobe chováme 750 ks hovädzieho dobytka. Dojnice plemena holsteinský čiernostrakatý a plemeno slovenské strakaté s ročnou produkciou mlieka 2 milióny litrov.

Okrem hovädzieho dobytka chováme aj ovce plemena zošľachtená valaška v počtoch – 370 ks mladých oviec, 465 ks bahníc a 30 ks plemenných baranov.

RASTLINNÁ VÝROBA
Je zameraná na výrobu objemových krmovín a pestovanie obilnín pre potrebu živočíšnej výroby.

Robíme rozsiahle opatrenia v oblasti starostlivosti o zvieratá zamerané na zlepšenie ich výživy, zdravotného stavu a ustajňovacích podmienok.

KOMPOSTOVANIE
Výroba kompostu je biologický proces pri ktorom sa z rôznych organickým materiálov z poľn.  výroby mení na kompost. Na výrobu kompostu sa používajú materiály, ktoré sa vyprodukujú na poľnohospodárskom družstve. Sú to najmä – maštaľný hnoj, seno, slama, senáž, zelená tráva, drvená drevná hmota. Proces výroby kompostu je aeróbny tzn. za prístupu vzduchu. Samotný priebeh premeny materiálu na kompostu trvá 6 – 8  týždňov a je pravidelne monitorovaný meraním teploty a hodnoty CO2. Na základe týchto výsledkov sa prevádza prekopávanie kompostu špeciálnym zariadením. 

V roku 2012 sa na PD urobilo cca 700 ton kompostu. Z toho 250 ton hotového a zvyšok je kompost rozrobený, ktorý sa momentálne nachádza pod snehovou prikrývkou. Hotový kompost už bol aplikovaný na bylinkovú plantáž a v jeseni na prípravu pôdy pod repu kŕmnu. V roku 2013 je plánované vyrobiť 4200 ton kompostu. Väčšinu kompostu je naplánované aplikovať do pôdy, na výrobu kompostovacieho čaju a istá časť bude určená aj na predaj.

PD VÝCHODNÁ SA MENÍ NA MODERNÚ BIOFARMU

Vstup silného investora sa Poľnohospodárskemu družstvu Východná vyplatil.

Zatiaľ poslednou novinkou je nový kravín pre 416 kráv. Ide o najväčší a najmodernejší kravín, v ktorom družstvo umiestni všetky svoje dojnice. Stál 1,3 mil. eur a stavbu financoval investor, ktorý ...

Prejsť na celý článok >>

 

Náš syr chutí po celom Slovensku

Ochutnávať syr z Východnej nie je len gurmánsky zážitok
Počas leta PD Východná robila 45 promo akcií, z toho 15 bolo aj predajných. Syry z Východnej tak mohli ochutnať nielen v obchodoch Coop Jednoty, ale napríklad aj návštevníci Múzea liptovskej dediny v Pribyline.

BRYNDZA JE BIELE ZLATO, LEKÁRI JU OSPEVUJÚ

Slovenská bryndza

Liptovská bryndza dnes repce, robí vraj haluškám čepce. A hoci belostné, krásne, nik o nej nepíše básne...
Spomínate si na tú pesničku z detskej televíznej relácie Zlatá brána? Dnes si už bryndza nemôže sťažovať, že by o nej odborníci na výživu nebásnili! Považujú ju totiž za bombu plnú probiotík, ...